Social Hotspot

Social Hotspot en het recht tot inzage van gegevens.

Social Hotspot heeft als doelstelling om het voor iedereen mogelijk te maken gebruik te maken van onze dienst. Hierbij hechten wij speciale waarde aan de privacy van onze gebruikers. Hierover kan je meer lezen op de pagina Social Hotspot en de privacy van onze eindgebruikers.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een wettelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens de doen. Deze procedure is wettelijk geregeld en daarom kan een verzoek alleen schriftelijk worden ingediend. Wil je een verzoek tot inzage van gegevens doen, dan kan je gebruik maken van onze voorbeeldbrief.

Social Hotspot